Qui som

Qui som?

L’associació va ser creada el 15 de setembre de 1986, a iniciativa d’un grup d’advocats i advocades que constituïen el nucli més actiu de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, existent des del 1970 com a comissió interna del Col·legi d’Advocats de Barcelona. L’àmbit territorial és el de Catalunya, i els nostres Estatuts estan inscrits en el Registre d’Associacions de Barcelona amb el número 8.505.

Som una associació sense ànim de lucre constituïda exclusivament per advocats i advocades en exercici, que hem orientat la nostra professió a la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, en el Conveni de Roma del 1950, i demés tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem Drets Humans.

Què volem?

Constatem amb preocupació que el sistema de garanties democràtiques i el respecte dels drets i llibertats de la ciutadania es veuen amenaçats per un procés legislatiu i unes pràctiques policials i judicials que progressivament estan reduint l’àmbit de vigència dels drets humans fonamentals, tot prioritzant la lògica de la guerra permanent contra el terrorisme i la ideologia de la seguretat com a valor suprem. L’hegemonia de les tendències polítiques autoritàries i més repressives és un fet present a tota Europa, que condiciona la nostra realitat social i l’exercici de la nostra professió. Considerem que ara més que mai és necessari lluitar per consolidar el sistema de drets i llibertats assolits després de la derrota del feixisme en la Segona Guerra Mundial, i que ara es veu posat en qüestió. En aquesta lluita, hi volem tenir un lloc.

Volem ser un instrument eficaç de lluita contra les vulneracions dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, i per la promoció i defensa dels drets cívics i les llibertats democràtiques.

En relació a l’exercici professional, lluitem per la protecció i ampliació dels drets de la defensa davant de qualsevol instància judicial o administrativa, així com per la independència i el lliure exercici professional de l’advocacia.

Què fem?

Prestem atenció permanent a les reformes de la legislació en els àmbits penal, processal i social, amb especial dedicació a la legislació antiterrorista, a les qüestions penitenciàries, als drets dels estrangers i a l’accés de tots els ciutadans a la justícia, en el marc de la defensa d’ofici. En aquest sentit, elaborem estudis crítics de la legislació vigent i de les seves modificacions, impulsant, en el seu cas, propostes alternatives.

Portem a terme la celebració de jornades, col·loquis, campanyes i actes públics d’estudi i debat; la participació en la formació de l’opinió pública exposant les nostres propostes i denúncies en publicacions, comunicats i rodes de premsa; la intervenció activa en els debats socials, com interlocutors amb les autoritats administratives, els partits polítics i els moviments socials de base, així com amb altres entitats i associacions que treballen en l’àmbit dels drets humans.

Exercitem l’acció popular en causes penals seguides per vulneració de drets humans així com la interposició de demandes contencioses contra actuacions lesives de l’Administració.

També, fins l’any 2015 vam prestar assessorament jurídic als ciutadans i ciutadanes, a través de les institucions. L’associació va establir convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, consistents en la gestió jurídica de l’OND, Oficina per a la No Discriminació, i amb els Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Gavà, pel que fa a les Oficines de Drets Civils d’aquests municipis.

Assistim com a observadors acreditats a judicis orals penals, prestant especial atenció a procediments penals contra advocats i advocades.

Hem format part de la Comissió Civil Internacional d’Observació pels Drets Humans (CCIODH) en les seves diverses visites a Mèxic i hem participat en l’elaboració dels respectius informes que s’han fet arribar a diferents instàncies internacionals: Chiapas (febrer 1998), Chiapas (novembre 1999), Chiapas (març 2002), Atenco (maig-juny 2006) i Oaxaca (desembre 2006-gener 2007).

Vinculació amb altres entitats

Participem en el treball de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb la qual existeix una total identificació d’objectius i plantejaments, tant en la seva activitat interna dintre del Col·legi com externa.

Som membres de la FOCIR (Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes), de l’Observatori DESC i de la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura (CPT) i, a nivell estatal, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT).

Som membres fundadors de l’associació AED (ADVOCATS EUROPEUS DEMÒCRATES), constituïda a Estrasburg el 1987, i que agrupa una sèrie de sindicats i associacions d’advocats i d’advocades dels diferents països de la Unió Europea, units en la defensa dels drets de la ciutadania, en la preservació de la independència dels advocats i advocades, i en la lluita per la instauració d’un dret europeu democràtic i progressista. A través de l’AED, participem en nombroses reunions internacionals, i ens obrim a una enriquidora confrontació amb experiències i cultures jurídiques diferents. Igualment a través de l’AED, estem integrats en l’anomenat “Legal Team” europeu, xarxa internacional d’advocats i advocades que actua en defensa dels drets a la lliure circulació, a la manifestació i a l’expressió dels moviments socials, en tant que són objecte de la repressió policial i judicial.