Carta fundacional del Legal Team Europa

El sistema de garanties, patrimoni del pensament europeu, ja no és en situació d’assegurar el ple respecte dels drets dels ciutadans.

 

Dos anys després de la tragèdia de l’11 de setembre, els espais de llibertat han estat més i més reduïts per els cops afligits per les lleis adoptades seguint la lògica de la guerra permanent.

 

Les noves normes europees relatives al terrorisme, a l’ordre de detenció europea i a la lluita contra la cybercriminalitat, tendeixen per davant de tot a colpir la possibilitat dels moviments socials d’expressar les necessitats de canvi.

 

En aquest context, els advocats europeus que aquests darrers anys han intervingut en la defensa dels drets fonamentals en ocasió de les grans manifestacions internacionals, amb el recolzament de la Comissió Internacional “Drets Fonamentals i Globalització” i de l’AED (Advocats Europeus Demòcrates) i amb la participació dels militants involucrats en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, han decidit de constituir el LEGAL TEAM EUROPA (LTE).

 

En ocasió de les nombroses reunions a Barcelona, Berlín i Gènova, hem aprofundit en les línies directrius del nostre projecte.

 

A Gènova, Evian i Thessaloniki, vàrem baixar als carrers, a les presons i als tribunals, per defensar les llibertats de circulació, de manifestació, de comunicació i d’auto-organització, drets que, avui en dia, es veuen limitats pel el sistema de control social i repressiu, el qual prioritza les llibertats econòmiques i posa en segon terme els drets fonamentals de les ciutadanes i dels ciutadans.

 

El nostre treball com a advocades i advocats ha d’emprar formes d’expressió no tradicionals, en relació directe amb la realitat social, en un context on la nostra llibertat i la nostra independència poden jugar un paper de garantia dels drets mitjançant l’observació i el control de les operacions de les forces policíaques.

 

La nostra autonomia respecte de les “autoritats”, de les grans organitzacions que promouen manifestacions i esdeveniments, així com de les persones que hi participen, és total; no es tracta de ser neutrals, sinó del reequilibri davant d’un sistema que colpeja els més desprotegits i que sovint assegura la impunitat als responsables de les violències i abusos comesos per les autoritats i les forces policíaques als quals pretenem posar fi, tot guardant la consciència de la nostra pertinença als col·legis d’advocats.

 

L’amenaça contra els drets fonamentals és mundial i exigeix una resposta que tingui en compte el caràcter europeu del sistema repressiu i les diverses nacionalitats de les víctimes i de les persones perseguides, per a qui ha d’assegurar-se la coordinació amb l’Equip Jurídic Local i sembla indispensable la formació de col·legis internacionals de defensa.

 

S’afegeix a tot allò esmentat, com a missió essencial de la nostra activitat, un treball amb l’objectiu d’acrescentar el coneixement de les normes nacionals i europees a fi de que el debat relatiu als nous instruments repressius i als perills als quals les llibertats socials estan confrontades no quedi reservat als especialistes, sinó que esdevingui patrimoni comú i contribueixi a la formació d’una consciència col·lectiva dels Drets i de la real possibilitat de posar-los en pràctica.

 

És per tot això, que hem decidit de constituir el Legal Team Europa, d’acord als següents

 

PRINCIPIS:

 

1. Els objectius del Legal Team Europa són:

 

a. Vigilar i garantir les llibertats de circulació, de manifestació i de comunicació amb la nostre presencia sobre el terreny on tenen lloc les violacions de drets, amb l’observació i el control de les operacions de les forces policíaques i fent la nostra presència ostensible.

 

b. Coordinar les accions jurídiques de defensa dels drets de les persones i de les organitzacions colpejades per la repressió, amb la constitució de escoles internacionals de defensa.

 

c. Actuar per una millor coneixença dels ordenaments jurídics estatals i de la legislació europea en matèria d’ordre públic, de llibertat d’associació i de drets de les persones colpejades per la repressió.

 

2. El LTE garanteix la seva pròpia assistència a totes les persones i organitzacions colpejades per la repressió estatal, a excepció de les persones i organitzacions que recolzin idees feixistes, racistes o xenòfobes.

 

3. El LTE és una estructura jurídica independent i internacional constituïda sobre una base individual i voluntària. La seva vida interna descansa sobre els principis de la participació i del consens de les decisions.

 

4. El LTE es composa d’advocats. Al seu costat, s’articula una estructura activa oberta a qualsevol que vulgui participar-hi a fi de col·laborar amb els objectius del LTE.

 

5. L’adhesió al LTE es fa sobre una base individual i voluntària. El LTE es compromet a garantir, dins dels límits de les seves possibilitats, les despeses d’organització, de viatge i qualsevol altra relacionades amb el desenvolupament de la seva activitat.

 

6. El LTE pren contacte amb els organitzadors de les manifestacions i dels esdeveniments, així com amb les autoritats a fi d’assolir la realització dels seus propis objectius. Sota petició, el LTE proporciona consells jurídics als organitzadors d’esdeveniments i de manifestacions, així com als manifestants i participants.

 

7. El LTE actua per definir amb les “autoritats” i els organitzadors les modalitats de la seva intervenció. En particular, pot definir amb les “autoritats” les condicions del desenvolupament de la seva activitat de defensa i de protecció de les persones colpejades per disposicions restrictives. Si és possible, actua en concert amb els Col·legis d’Advocats locals.

 

8. El LTE col·labora amb els Legal Teams locals i els proporciona tot el suport requerit. El LTE respecta les decisions dels LT locals, tot guardant la seva pròpia autonomia i la seva llibertat d’elecció.

 

9. Les relacions amb la premsa es faran sota la condició de confidencialitat de les persones implicades en els actes de repressió.

 

10. El LTE te la seva seu a Suïssa.