Comunicat sobre l'exigència d'acreditació d'estada administrativa regular per a inscriure's en el padró de l'Ajuntament de Vic