COMUNICAT DE PREMSA DAVANT LA DESPROPORCIÓ EN LA INTERVENCIÓ POLICIAL CONTRA L’ACAMPADA A PLAÇA CATALUNYA

 

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col.legi d’Advocats de Barcelona, juntament amb la Federació de Veïns de Barcelona (FAVB), l’Observatori dels drets econòmics, socials i culturals (DESC), l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH), totes elles entitats ciutadanes de reconeguda trajectòria en la defensa dels drets humans, volem expressar el nostre rebuig i indignació per la intervenció policial contra l’acampada de Plaça Catalunya realitzada aquest matí per un operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Durant aquests dies la Plaça Catalunya havia recuperat una de les funcions originals de la plaça pública: ser un espai on la ciutadania pot parlar, trobar-se i expressar-se sense que en cap moment s’alterés la convivència ciutadana. Davant d’aquest exercici genui de democràcia, els poders públics han optat per pertorbar-lo per raons securitàries vinculades a una hipotetica celebració esportiva.

Per tot això, DENUNCIEM:

  1. La violació del dret de reunió dels i les participants a l’acampada reconegut en l’artícle 21 de la Constitució.
  2. La manca de voluntat de diàleg previ i la inexistència de canals de mediació del Departament d’Interior per cercar una solució pacífica i raonada durant els dies anteriors a la intervenció policial.
  3. L’ús desproporcionat de la força per part dels efectius policials davant una concentració pacífica i sense que s’hagués produït cap acte de provocació o violència, amb nombroses persones lesionades.
  4. L’absència de distintiu identificatiu a l’uniforme policial, tal com preveu la instrucció aprovada per la Generalitat de Catalunya en data 12 de novembre del 2008, així com la negativa a facilitar-lo verbalment a requeriment dels ciutadans.
  5. L’assetjament i agressió a professionals del periodisme, afectant, així, a la seva tasca informativa i al dret d’informació dels ciutadans reconegut en l’article 20 de la Constitució espanyola.
  6. La intervenció il·legítima dels béns dels acampats per part de les forces policials.

Per tot això,

Reclamem a les autoritats competents:

  1. Que s’obri una investigació per determinar les possibles vulneracions denunciades, i en virtut del seu resultat es depurin les responsabilitats que s’escaiguin.

2.   Que s’obri un procés de diàleg i mediació amb els acampats per tal de reconduir la situació i respectar els seus drets fonamentals.

3.   Que s’ apliqui immediatament la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya que estableix la obligació de dur un distintiu identificatiu en l’uniforme dels Mossos d’Esquadra per tal d’evitar la situació d’ actual impunitat sota la qual actuen els agents del cos d’ anti-avalots.

 

Barcelona, 27 de maig del 2011.-

Aqui podeu descarregar el text del comunicat