comunicat de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona davant l’empressonament preventiu de manifestants del 29M

La Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona ha tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, dels representants del sindicat C.G.T. i dels seus lletrats, de la resolució dictada per la Jutgessa  senyora Rosa Maria Agulló, titular del Jutjat d’Instrucció núm. 23 de Barcelona que acorda la presó provisional de Laura Gómez Rodríguez, en motiu de la seva participació en els fets succeïts durant el matí del dia 29 de març de 2012 en el marc de la vaga general, davant l’edifici de la Borsa de Barcelona.

La Comissió de Defensa considera que la decisió adoptada comporta una vulneració de la presumpció d’innocència.

S’atribueix a Laura Gómez la intenció “simbòlica” de voler cremar la Borsa de Barcelona.

Com ja hem manifestat en reiterades ocasions, i darrerament, en  motiu de decisions similars en relació a tres joves vaguistes, per fets succeïts el matí d’aquell mateix dia, s’utilitza per l’òrgan judicial el recurs excepcional a la presó preventiva, mes enllà de la finalitat que li atorga la llei, com una eina de càstig i d’escarni, i per tant,  de quasi condemna sense judici.  I encara és més preocupant  quan es pot interpretar la mesura com a suport a les campanyes de criminalització dels  moviments dissidents.

La presó provisional acordada resulta innecessària i desproporcionada atès que en les pròpies actuacions consta la falta d’antecedents penals de la imputada i, en canvi, que té família, feina i arrelament continuat al nostre país.

És especialment preocupant la voluntat d’implementar mecanismes de repressió, vulneradors de drets reconeguts per les lleis, com instruments d’actuació normalitzada.   Així passa quan es proposa  la reforma de la legislació penal per criminalitzar la resistència pacifica, quan es justifiquen les lesions a persones que exerceixen el seu dret a  manifestar-se, quan es decideix provocar un estat de setge policial a Barcelona en base a futurs riscs imaginaris i quan es dóna publicitat a imatges de persones, en algun cas menors, amb la finalitat de propiciar la delació irresponsable.

Però encara és més preocupant quan es constata que aquesta política repressiva contamina el funcionament de la justícia i les decisions judicials, apartant-les de l’estricte aplicació de la llei, que es el que els hi correspon. Quan l’ apropiació o malversació de diner públic en quantitats desbordants té més bon tracte que la participació en un acte de protesta es fa molt difícil d’entendre que les dues decisions siguin el resultat d’una mateixa administració de justícia.

L’Audiència Provincial de Barcelona ha esmenat la decisió judicial dels anteriors empresonats a l’entendre que la mesura era innecessària per evitar el risc de fuga.

Per tant, la Comissió de Defensa reclama que s’acordi la immediata llibertat de la Sra. Laura Gómez Rodríguez. I reclama també que els poders públics garanteixin els drets fonamentals de les persones com a expressió d’una societat justa i democràtica, i amb més raó en l’exercici de les seves responsabilitats en relació a l’ordre públic.

Barcelona, 10 de maig del 2012