Al·legacions a la reforma de l’Ordenança de convivència de Barcelona

El passat dia 13 d’abril l’Ajuntament de Barcelona va publicar al BOP l’aprovació de la proposta de modificació dels articles 39 i 40 de l’anomenada Ordenança del “civisme” de Barcelona. La finalitat d’aquesta reforma proposada pel grup municipal del PP es la de prohibir la prostitució al carrer.
L’ACDDH va presentat al·legacions dins del periode d’informació pública.
El 16 d’agost es publica al Bulletí Oficial de la Provincia de Barcelona l’aprovació de la reforma de l’ordenança que suposa la prohibició de la demanda, l’oferiment, la negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic a la ciutat de Barcelona. Aquest texte es diferent al plantejat inicialment pel PP ja que s’estimen algunes de les al·legacions plantejades pels grups municipals de PSC i CIU.