L’ACDDH interposa un recurs contra la pàgina web de col·laboració ciutadana del Departament d’Interior

L’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) ha instat la tramitació  del procediment especial de protecció dels drets fonamentals de la persona davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona contra la pàgina web en  la qual el Departament  d’Interior demana la col·laboració ciutadana per obtenir dades de persones sospitoses d’haver comès actes vandàlics o delictius.

L’ACDDH havia exigit prèviament  al Departament mitjaçant un requeriment formal la retirada de la web per entendre que vulnera drets fonamentals susceptibles d’emparament judicial entre els quals el dret a la presumpció d’innocència, el dret al honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

El Departament d’Interior ha fet cas omis al requeriment de l’Associació per la qual cosa ha decidit interposar el recurs judicial. En el seu escrit, l’associació afirma que l’exposició pública de les imatges de persones a les quals se’ls atribueixen fets delictius o vandàlics, quan no existeix ni tan sols un procediment judicial obert contra aquestes persones, vulnera clarament, entre d’altres, el dret a la presumpció d’innocència. La crida a la col·laboració ciutadana es fa per facilitar la identificació de presumptes autors d’actes vandàlics que podrien no revestir caràcter delictiu, la qual cosa es reconeix a la mateixa web.

L’ACDDH fa constar la greu intromissió al dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge que suposa aquesta publicació, en la qual les persones es veuen  exposades  a la curiositat, difamació i escarni públic amb greus conseqüències per la seva vida personal. La web infringeix també la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

L’aparició d’imatges de menors en aquesta web agreuja encara mes la il·legitimitat de la actuació del Departament d’Interior. Aquest va reconèixer en la presentació de la web la possibilitat de que alguna de les imatges publicades corresponguéssin a algun menor. Posteriorment, s’ha comprovat la seva existència, en ser confirmat públicament que s’havien retirat les imatges d’un menor que havia comparegut a comissaria acompanyat dels seus pares per  identificar-se. Els mitjans de comunicació continuen informant de que resten publicades a la web les imatges de al menys altres dos menors.

Han estat molts els juristes que s’han mostrat contundents al establir que la pàgina web conculca drets fonamentals de les persones i que han mostrat els seus dubtes sobre la constitucionalitat de la iniciativa policial. El Departament d’Interior, lluny d’escoltar aquestes crítiques, ja ha anunciat que té la intenció d’afegir mes imatges d’altres persones a la web.

Davant d’aquesta situació de greu vulneració de drets fonamentals i de l’imminent perill de que es repeteixin noves lesions de drets en el futur amb noves publicacions,  l’ACDDH exigeix el tancament urgent de la web policial.