Nova onada de detencions d'advocats i advocades a Turquia

 

24 de gener de 2013

Protesta contra la nova onada de detencions massives d’advocats a Turquia

L’AED i l’ELDH expressen la seva profunda preocupació per les detencions massives d’advocats a Turquia. Segons els mitjans de comunicació turcs, la matinada del 18 de gener, la policia turca va dur a terme batudes en set províncies contra el Partit Revolucionari de l’Alliberament Popular / Front (DHKP/C), una organització catalogada com a grup terrorista a Turquia i a la UE.

Cinquanta-cinc persones, entre elles 15 advocats, van ser detinguts com a mresultat de les batudes per ser sospitosos de tenir vincles amb l’organització. Nou dels quinze advocats són membres de l’Associació d’Advocats Progressistes (ÇHD), inclòs un membre de la junta directiva, Güçlü Sevimli i el cap de la seu a  Istanbul, Taylan Tanay. Mentrestant el president de ÇHD, Selçuk Kozağaçlı, també ha estat detingut.

Des de fa molts anys, la ÇHD és una organització membre de l’ELDH i el seu president, el nostre col·lega Selçuk Kozağaçlı, és membre del Comitè Executiu de l’ELDH. Amb motiu del 2on Dia de l’advocada i l’advocat amenaçats que les associacions signants del comunicat van convocar el 24 de gener de 2012 per denunciar la situació dels advocats a Turquia, en  Selçuk Kozağaçlı va participar en una taula rodona que va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Barcelona, sota el títol “Dues professions de risc: La situació del periodisme i l’advocacia a Turquia”.

Després de la detenció massiva de 46 advocats que estan acusats de “rebre ordres  d’Öcalan, i transmetre les ordres a la organització KCK, que converteix les ordres en accions, i informar sobre els resultats a Öcalan”, aquesta és la segona onada de detencions massives d’advocats. En tots aquests casos els advocats acusats són identificats de forma il·legal amb les opinions i les activitats dels seus clients.

En detenir aquests advocats, l’Estat turc no solament els impedeix exercir llurs funcions professionals, sinó que priva els seus clients del dret a ser representats per un advocat de la seva elecció. Totes dues actuacions constitueixen una violació dels drets humans reconeguts en l’art. 6 paràgraf 2 c) de la Convenció Europea de Drets Humans, així com en els Principis bàsics de Nacions Unides sobre la funció dels advocats, que estableix en el seu primer principi que “Tota persona està facultada per recórrer a l’ assistència d’un advocat de la seva elecció”, i en el 18è “Els advocats no seran identificats amb els seus clients ni amb les causes dels seus clients com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions”.

 

L’AED i ELDH demanen:

1.    L’alliberament immediat dels advocats detinguts.

2.   Que els advocats no siguin identificats amb els seus clients ni amb les causes dels seus clients com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions.

3.   L’Estat turc ha d’assegurar que els advocats (a) puguin exercir totes les seves funcions professionals sense intimidacions, obstacles, assetjaments o interferències indegudes, (b) puguin viatjar i comunicar-se lliurement amb els seus clients tant dins del seu propi país com a l’estranger, i (c) no pateixin ni estiguin exposats a persecucions o sancions administratives, econòmiques o d’un altre tipus per qualsevol mesura adoptada de conformitat amb les funcions professionals reconegudes, les normes i l’ètica.

4. La plena aplicació de tots els convenis internacionals i europeus ratificats per Turquia relatius al dret a un judici just, com són l’article 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans.

5. La plena aplicació dels Principis Bàsics de Nacions Unides sobre la funció dels advocats i en concret els principis 7, 8, 16 i 18 d’aquest text legal; i que totes les persones arrestades o detingudes, amb o sense càrrecs penals, tinguin accés a un advocat immediatament, i en qualsevol cas en un termini de quaranta-vuit hores des del moment del seu arrest o detenció.
L’AED i l’ELDH, en la mesura de les seves possibilitats, donaran als advocats detinguts tot el recolzament possible.

_____________________________________________________________________________

Prof. Bill Bowring, barrister, President of ELDH, London (UK)

www.eldh.eu

Mr. Frédéric Ureel, advocate, President of AED-EDL, Farciennes (Belgium)

www.aed-edl.net

 

 

(Traduït de l’anglès)

 

____________________________________________________________________________

Per més informació:

Marion Hohn, Presidenta ACDDH acddh@acddh.org, telèfon 669447470

Paula Arce, Secretariat ACDDH, telèfon 93 2076813

 

 

Nota .- El Dia de l’advocat amenaçat és un projecte, iniciat l’any 2010 per la Comissió de Defensa de la Defensa de l’AED / EDL (Associació Europea d’Advocats Demòcrates). L’objectiu és dirigir una vegada a l’any l’atenció internacional cap els assassinats, persecucions i amenaces que reben els  advocats a tot el món en l’exercici de les seves funcions professionals. Des de 2012 aquest és un projecte conjunt de l’AED i l’ELDH. Altres advocats i organitzacions de drets humans són benvinguts a unir-s’hi.