Observació al judici contra l'advocada de la PAH i altres dos persones més

Observació al judici contra l’advocada de la PAH i altres dos persones més

El passat dia 23 de maig es va celebrar en el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Sabadell un judici de faltes seguit contra la companya MARIA PILAR RODRIGUEZ SUAREZ i dues persones més. Pel fet d’entendre que tant l’atestat policial que es va presentar en el jutjat com la incoació mateixa d’un judici de faltes podien comportar un atemptat al dret de defensa, a la tutela judicial efectiva i al lliure exercici de l’advocacia – es denunciava una companya per la seva presumpta implicació en uns fets que s’havien produït en el marc d’una acció de la PAH de Sabadell, de la que n’és advocada, i durant els quals va actuar en tot moment com a advocada, advertint-ho així expressament -diversos membres del comitè permanent de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona van assistir en qualitat d’observadors a l’esmentat judici.

El judici de faltes és va incoar arrel d’un atestat policial aixecat el dia 13 d’abril de 2013. A la vista dels documents que s’hi annexaven així com de la pròpia explicació del que va ocórrer, cal concloure que els agents intervinents van conèixer en tot moment la condició de lletrada de la Sra. Rodríguez; de fet, ells mateixos ho van ratificar durant la celebració de l’acte del judici, en el que va quedar palès que no li van demanar identificació perquè la coneixien com a advocada de la PAH de Sabadell.

L’atestat policial deixa clar que la Sra. Rodríguez va intervenir el dia 13 d’abril de 2013 igual com ho havia fet en altres ocasions, respectant un protocol d’actuació que s’havia acordat amb el propi cos de la policia i manifestant-ho així reiteradament; la seva actuació i, fins i tot la seva presència en el lloc dels fets, es devia únicament i exclusiva a la seva condició d’advocada.

Amb tot, d’un atestat policial que pretenia una inculpació per un delicte de desobediència a l’autoritat s’ha acabat amb una absolució d’una falta de desobediència de caràcter lleu.

Volem denunciar que la criminalització dels advocats i advocades que defensen moviments com la PAH i dels seus membres no atempta només contra la seva dignitat personal i professional sinó que és un pas més en la criminalització de la dissidència, constitueix un atemptat contra la tutela judicial efectiva i el dret de defensa executat per l’Estat a través de les seves forces de seguretat en forma d’advertència: si preteneu un assessorament i una defensa jurídiques imputarem als vostres advocats i advocades.

És per tot això que la Comissió de Defensa vol fer palès, una vegada més, que ni es pot ni s’ha de confondre a l’advocat o advocada amb les persones a les que defensa, i que la seva actuació professional, garant del dret de defensa, ha de seguir sent independent i s’ha de poder portar a terme amb tota seguretat.

Barcelona, el 31 de maig de 2013.