El TEDH condemna Espanya per aplicar la "doctrina Parot"

El TEDH condemna Espanya per aplicar la “doctrina Parot”

Espanya infringeix els articles 7 i 5 del Conveni Europeu de Drets Humans

General view of the plenary room of the European Court of Human Rights in StrasbourgA la seva Sentència definitiva de la Gran Sala, dictada el dia 21 d’octubre de 2013, en el cas Del Riu Prada contra Espanya (demanda núm. 42750/09), el Tribunal Europeu de Drets Humans falla, per quinze vots contra dos, que hi ha hagut vulneració de l’article 7 (nulla poena sine lege) del Conveni Europeu de Drets Humans; per unanimitat, que des del 3 de juliol de 2008, la privació de llibertat de la demandant no és regular i vulnera l’article 5 § 1 (dret a la llibertat i a la seguretat) ; i per setze vots contra un, que correspon a l’Estat demandat garantir la posada en llibertat de la demandant en el termini més breu possible.

El cas versa sobre l’ajornament de la data de posada en llibertat definitiva d’una persona condemnada per terrorisme en virtut de l’aplicació d’una nova jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol –coneguda com a «doctrina Parot» – adoptada després de la seva condemna. El Tribunal estima que la demandant no podia preveure que el Tribunal Suprem modificaria la seva jurisprudència al febrer de 2006 ni que tal modificació li seria aplicada i suposaria ajornar en gairebé nou anys la data de la seva posada en llibertat – del 2 de juliol de 2008 al 27 de juny de 2017. Per tant, la demandant ha complert una pena de presó d’una durada superior a la qual hauria d’haver complert segons el sistema jurídic espanyol en vigor en el moment de la seva condemna. Per tant, correspon a les autoritats espanyoles garantir la seva posada en llibertat en el termini més breu possible.