Opinem sobre els models de seguretat i ordre públic

El nostre company Jaume Asens ha defensat la postura de la Comissió de Defensa i de l’ACDDH

Aquí podeu veure la compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia, del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, el passat 17 de setembre de 2013.