Mort al Raval en mans dels mossos d'esquadra (i II)

Mort al Raval en mans dels mossos d’esquadra (i II)

Tasca de l’acusació popular de l’ACDDH en el cas

L’acusació popular, en aquest cas, és sostinguda per l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, doncs només una entitat que tingui el seu objecte social vinculat amb els fets i els delictes que es plantegen en el cas judicial, poden actuar. L’ACDDH treballa pels drets humans des de llargs anys enrere i ha intervingut en altres procediments judicials de vulneracions greus de drets humans en els que s’ha considerat estratègic intervenir per a la importància del cas i la transcendència per a la protecció i sobretot promoció dels drets humans.

En aquest procediment, s’ha hagut de pagar una caució de 1.000€, més les despeses de poders notarials i de procuradora. L’ACDDH no remunera la tasca de l’advocat/da que actua en nom seu, i aquestes accions es financen amb les donacions que es vagin fent per individuals i entitats.

En aquest cas, Benítez pertanyia a la comunitat LGTB i vivia al barri del Raval, fets que han generat una gran mobilització de solidaritat entorn al seu cas. La gravetat dels fets des de la perspectiva dels drets humans, ha servit de vector per unir transversalment la mobilització social que ha sumat moltes iniciatives de tot tipus: d’homenatge a la víctima, de denuncia, de solidaritat, de difusió… amb l’actuació judicial de l’acusació popular. En aquest procediment, que en l’actualitat arriba a quasi 2.000 folis, intervenen el triple d’advocats en defensa dels Mossos d’Esquadra que d’advocats en acusació pels fets succeïts.

mort_ravalActuar com acusació popular, suposa confeccionar inicialment una querella criminal (única part obligada a fer-ho per llei), a actuar a totes les diligències de pràctica de prova com declaracions, vistes, compareixences.., suposa impugnar cadascun dels innumerables recursos que cada advocat de la defensa interposa contra cada resolució judicial, i suposa una tasca molt intensa d’investigació per indagar i contrastar amb especialistes i tècnics aspectes tan diversos com cardiopaties coronaries, aspectes de químics, de protocol policial, etc.. Aquesta tasca suposa la inversió de molta dedicació.

A banda de la tasca jurídica, l’acusació popular, més enllà dels  interessos privatius de la família de la víctima (indemnització), planteja la seva aportació en termes de litigació estratègica, defensa de la legalitat i promoció dels drets humans. En aquest cas concret, l’acusació popular, des de bon principi ve compromesa en la defensa dels drets fonamentals de Benítez, treballant estretament amb els seus amics, entorn i amb les entitats del barri i de l’àmbit LGTB.

L’evolució del cas fa preveure que la tasca seguirà sent intensa ja que manquen diverses declaracions, compareixences, la redacció de l’escrit d’acusació, acudir a la celebració de les nombroses sessions del judici de jurat, i si calgués, arribar fins al Tribunal Suprem, camí que pot suposar encara diversos anys de tasca.
Aquest assumpte per la gravetat dels fets que van succeir, com per la discussió que generarà aquest cas judicial sobre els límits de les actuacions policials i del seu ús de la força, suposa un procediment judicial de gran transcendència per als drets humans i per a la ciutadania. A banda del debat públic que s’està generant, el resultat judicial que se’n derivi, suposarà probablement un abans i un després en la fixació del consens social sobre aquesta matèria i sobre la impunitat policial, aspectes cabdals des d’un punt de vista democràtic i també de la nostra quotidianitat.