Dret d'autodeterminació de Catalunya

Dret d’autodeterminació de Catalunya

Jornada d’anàlisi jurídica: informe, conclusions i adhesions

Amb l’assistència de més d’un centenar de persones, la majoria juristes catalans, el passat dia 31 de gener de 2013, es va celebrar una Jornada d’estudi i anàlisi del dret d’autodeterminació, a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i organitzada per la seva Comissió de Defensa dels Drets de la Persona. La Comissió de Defensa ja havia redactat en 2013 un informe sobre el dret d’autodeterminació i Catalunya, que ha tingut un ampli ressó.

Com a moderadors de la Jornada van exercir el president honorífic de l’Associació d’Advocats Europeus Demòcrates (AED), l’advocat August Gil Matamala i la presidenta de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, l’advocada Marion Hohn.

Jornada sobre EL DREDes d’un debat inicial sobre els fonaments històrics i filosòfics del dret d’autodeterminació encetat per diversos representants acadèmics, com ara Javier Pérez Royo, Anna Badia i Gerardo Pisarello, una segona part de la jornada va versar sobre experiències recents i properes d’exercici del dret d’autodeterminació. Quebec, Escòcia i Eslovènia van ser alguns dels països exposats com a exemples d’exercici pacífic, modern i dins de l’àmbit cultural occidental del dret d’autodeterminació.

Com els experts convidats van afirmar, existeixen sòlides raons històriques per considerar al poble de Catalunya subjecte del dret a l’autodeterminació. Afirmar que el dret d’autodeterminació existeix i que el poble català n’és subjecte legitimat no és pas una manifestació oportunista a favor de la independència política, sinó que és una realitat jurídica inqüestionable.

Documentació sobre la Jornada

Teniu a l’abast el resum de les ponències de la Jornada en català clicant aquí.

En llengua castellana, podeu descarregar-les aquí.

Les conclusions de la Jornada en llengua catalana es poden llegir aquí. També podeu llegir-les en llengua castellana, francesa i anglesa

Recollida d’adhesions a les conclusions

L’ACDDH publica i difon les conclusions de la Jornada convidant tots els advocats i advocades a adherir-vos-hi. Podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a l’adreça suportconclusions@gmail.com incloent-hi el vostre nom i cognoms, el número de col·legiació professional i el col·legi d’adscripció.

Adhesions a 31 d’octubre de 2014

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, informem que incorporarem les dades personals i professionals, (nom i cognoms, adreça electrònica, col·legi d’adscripció i número de col·legiat) al fitxer de dades titularitat de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i denominat “ADHESIONS A MANIFEST DE SUPORT”. Les dades seran utilitzades exclusivament en la gestió administrativa i difusió de la Campanya de Suport de les Conclusions de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona sobre El Dret a l’Autodeterminació: Anàlisi Jurídica.

Informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del vostre document d’identitat, a la següent adreça: ACDDH c/. Portaferrissa, nº 18, ent. 2a, 08002 Barcelona.

Fotografia: Oriol Duran/El Punt-Avui