10è aniversari de lluita contra la tortura

10è aniversari de lluita contra la tortura

10 anys de defensa de la dignitat completa de les persones privades de llibertat i sota custòdia

L’any 2004 neixia la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT), una plataforma integrada per l’ACDDH i altres organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupades amb l’objectiu principal de vetllar per l’aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura i els maltractaments a l’Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides.

Una de les principals tasques ha estat denunciar l’existència de tortures i maltractaments, raó per la qual la CPDT ha fet públic anualment un informe que recull les denúncies judicials presentades a l’Estat espanyol. Les xifres corresponents a aquesta dècada són esgarrifoses i posa de manifest el gran dèficit democràtic existent al nostre país i al mateix temps evidencien la manca de voluntat política per eradicar aquesta xacra.

Els dies 21 i 22 de novembre, al col·legi d’advocats de Barcelona, celebrarem unes jornades que pretenen ser un espai de balanç i de debat necessaris per a repensar el present i sobretot per a teixir un futur on la impunitat no tingui cabuda.

cpdt10anys

Deu anys després, la necessitat de fer front a la tortura i els maltractaments persisteix i el repte que tenim com a societat civil continua sent lluitar contra la impunitat i evitar que se’ns amagui aquesta realitat atenent que és més difícil combatre allò que socialment no es veu.