Campanya europea per la identificació policial

Campanya europea per la identificació policial

Agents de policia no identificats

Com a membre de l’AED (Advocats Europeus Demòcrates), l’ACDDH promou una campanya europea amb la finalitat de recollir signatures per una petició al Comissari Europeu, la Comissió Europea i la Comissió de Drets Humans del Parlament Europeu. La petició conté una crida a l’adopció d’una Directiva europea sobre el reconeixement dels agents de policia, sobre la base de la precedent decisió del Parlament Europeu.

La intenció de la campanya de l’AED és recollir el major nombre de signatures a tots els països de la Unió Europea i lliurar la petició a les Autoritats europees.

En la petició demanem que s’iniciïn els procediments i debats necessaris per a adoptar una Directiva o una decisió marc en aquesta matèria i donar una resposta al problema de la identificació visible dels agents de policia per a evitar la infracció de Drets Fonamentals, salvaguardar els drets de la defensa, la independència del poder judicial i el seu rol de control, amb l’objectiu de desterrar de la quotidianitat la impunitat de les accions delictives de les forces de la policia i dels seus responsables administratius i polítics, segons els següents criteris:

I. Obligació general d’identificació dels uniformes de totes les forces de policia.

II. Visibilitat simple i clara de les identificacions, fixant les seves dimensions i paràmetres.

III. Establiment de l’obligació de tot agent de policia d’identificar-se a instància d’un ciutadà.

IV. Sistema clar de sancions als qui contravinguin la Llei.