En defensa de la defensa al país Basc

En defensa de la defensa al país Basc

Advocats detinguts per exercir la defensa

Com a membre de l’AED i en adhesió al seu comunicat, que podeu consultar aquí l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans expressa la seva profunda preocupació per la detenció de dotze advocats bascos.

L’ACDDH vol expressar la seva preocupació per la informació que el 12 de gener de 2015, a les 07h00 del matí, al País Basc i a Madrid, 16 persones, entre elles 12 advocats i advocades, van ser detingudes per presumptes delictes de terrorisme. Els 12 advocats i advocades detinguts són: Arantxa Aparicio, Ainhoa Baglietto, Ane Ituiño, Amaia Izko, Eukene Jauregi, Jaione Karrera, Aiert Larrarte, Kepa Manzisidor, Onintza Ostolaza, Alfonso Zenon, Atxarte Salvador i Haizea Ziluaga. Després de la seva detenció, els seus locals professionals han estat escorcollats. Els quatre advocats que van ser arrestats a Madrid eren advocats de la defensa en un judici massiu polític que anava a començar el dia següent.

Els advocats detinguts tenen en comú que treballen com a defensors de presos bascos i gairebé cada dia treballen a Madrid, a l’Audiència Nacional. Per tant, no hi havia cap necessitat d’arrestar-los de matinada a casa seva davant de les seves famílies o en alguns casos en el seu hotel a Madrid. No hi hauria hagut cap problema en convocar-los a comparèixer davant del jutge, tal com ells mateixos s’havien ofert a fer-ho mesos abans.

Es dóna la circumstància que alguns d’ells són els advocats que van guanyar recentment al Tribunal Europeu d’ Estrasburg el cas contra Espanya en relació amb la doctrina Parot.

Lamentablement, no és la primera vegada que advocats bascos han estat arrestats, processats i empresonats a Espanya, en relació amb la seva pràctica professional de defensors de presumptes membres d’ETA o de les organitzacions que hi són presumptament associades. En diverses ocasions l’ACDDH ha denunciat aquesta pràctica com una violació del dret a un judici just proclamat en l’art. 6, paràgraf 2 c, del Conveni Europeu de Drets Humans, i, en especial, com una violació dels “Principis Bàsics sobre la Funció dels Advocats” (Declaració de l’ONU de La Havana), que en el seu article 1 estableix “Totes les persones tenen dret a recórrer a l’assistència d’un advocat de la seva elecció”, i en l’article 18: “Els advocats no seran identificats amb els seus clients ni amb les causes dels seus clients com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions de defensa.” En detenir aquests advocats l’estat espanyol no només els impedeix l’exercici dels seus deures professionals, sinó també nega als seus clients el dret a ser representats per un advocat de la seva elecció. Cal estar també molt atent a l’amenaça que representa per a l’exercici de l’advocacia el criteri de presumir-se la identificació de l’advocat amb la causa que defensa.
Per tant, l’ACDDH demana que es presti molta atenció a les possibles violacions dels drets de la defensa abans esmentats, que es garanteixen en tractats internacionals subscrits per Espanya, i concretament en relació als fets exposats sol·licita:

1. L’aplicació plena de tots els Tractats Internacionals i tot el Dret europeu ratificat per Espanya en relació amb el dret a un judici just, en especial, l’art. 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i l’art. 6 del Conveni Europeu de Drets Humans.
2. La plena aplicació dels Principis Bàsics sobre la Funció dels Advocats, és a dir, els articles 7, 8, 16, i 18:
• Que els advocats no seran identificats amb els seus clients ni amb les causes dels seus clients com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions.

• L’Estat espanyol s’ha d’assegurar que els advocats (a) puguin exercir totes les seves funcions professionals sense intimidacions, obstacles, assetjaments o interferències indegudes; (b) puguin comunicar-se lliurement amb els seus clients, tant dins del seu propi país com a l’estranger; i (c) no pateixin ni estiguin exposats a persecucions o sancions administratives, econòmiques o d’un altre tipus per qualsevol acció presa en conformitat amb les obligacions, regles i normes ètiques reconegudes.
3. La plena aplicació de les conclusions dels informes del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, i dels Relators Especials de l’ONU relatius a Espanya.
4. Evitar l’ús desproporcionat de la detenció i la presó preventiva.
5. La creació d’una comissió independent per investigar la violació dels drets dels advocats a Espanya, en particular, d’aquells que han estat o estan encara en detenció.
Barcelona, a catorze de gener de 2015

Je suis Basque