Capacitació en defensa dels Drets Humans i en prevenció i denúncia de la tortura

Capacitació en defensa dels Drets Humans i en prevenció i denúncia de la tortura

L’ACDDH col·labora amb el Curs d’extensió universitària de l’OSPDH

El proper 13 de març s’inicia el Curs de Capacitació en la defensa dels Drets Humans, prevenció i denúncia de la tortura, organitzat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la UB, amb el suport de l’ACDDH-Comissió de Defensa dels drets de la persona de l’ICAB i la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura.

El curs vol donar eines de defensa i de prevenció en els diferents àmbits on és potencial la vulneració del drets fonamentals i, especialment, la tortura: comissaries, centres d’internament d’estrangers, presons, centres de menors… També el curs treballa sobre els diferents mètodes de denúncia: des de la denúncia més genuinament jurídica (davant els diferents tribunals), fins a la denúncia mediàtica, o al si de les institucions representatives (parlaments) i ombudsmen.

1092Entre els professors del Curs, hi són alguns dels advocats socis de l’ACDDH, així com membres de la Comissió de Defensa dels drets de la persona, del Col·legi d’Advocats.

Podeu trobar aquí el programa del Curs