Doble èxit de la defensa dels Drets Humans al Parlament

Doble èxit de la defensa dels Drets Humans al Parlament

La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura i Tancarem el CIE de Barcelona

El passat 2 de juliol, la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya va debatre i aprovar dues resolucions que suposen un reconeixement de la tasca de la societat civil en la defensa dels Drets Humans. Així, ha estat reconegut el paper que representa la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura a l’àmbit penitenciari català i el de la Plataforma Tancarem el CIE de Barcelona. L’ACDDH treballa activament des de la seva creació en ambdues entitats, i hi va estar present també durant el ple de la Comissió i les votacions, a més d’haver intervingut en la roda de compareixences d’experts a la comissió parlamentària prèvia a la votació de les conclusions.

parlament_capsaleraFotografia: Victor Serri, La Directa

En primer lloc, el Parlament de Catalunya aprova que la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura sigui considerada organisme o institució de cooperació penitenciària d’acord amb allò previst a l’article 51 LOGP, si així ho demana.

2. Que la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura visiti a les persones privades de llibertat que sol·licitin ser visitats per membres d’aquesta entitat, en la seva qualitat de representants acreditats d’organismes i institucions de cooperació penitenciària.
3. Que s’estableixin els mecanismes de comunicació necessaris per tal que la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura pugui plantejar observacions, recomanacions i propostes sobre aquells aspectes relacionats amb la prohibició de sotmetiment a tortures i tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, tant amb el Departament de Justícia com amb el Síndic de greuges per mitjà de la secció de suport del Síndic en aquesta matèria, tal com està previst en la llei del Síndic.
En segon lloc, la Comissió va aprovar una resolució per a “que es comenci un procés, en el termini més breu possible, per iniciar el tancament progressiu” del Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona, fet que ha significat un posicionament històric, sent la primera cambra legislativa de l’Estat espanyol en pronunciar-s’hi pel tancament d’aquests establiments.