Empresonament d'advocat, empresonament del dret de defensa

Empresonament d’advocat, empresonament del dret de defensa

Advocat detingut per exercir la defensa

L’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans expressa la seva profunda preocupació per la detenció d’un advocat en el marc de la coneguda com «Operació Pandora 2».

El 28 d’octubre de 2015, 9 persones van ser detingudes per presumptes delictes de terrorisme, totes elles van passar a disposició judicial davant el Jutjat Central d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional, acordant-se presó preventiva per un d’ells, n’Enrique Costoya, de qui es dóna la circumstància que és advocat laboralista en un sindicat, i ha assumit la defensa d’alguna de les persones detingudes en operacions similars, que tenen en comú la imputació de persones d’ideologia anarquista. En el marc de la seva tasca professional, durant aquests mesos ha actuat a l’Audiència Nacional i ha realitzat regulars visites al centre penitenciari a les imputades privades de llibertat. L’ACDDH no pot més que posar en dubte el fet que tractant-se d’un professional amb un contrastat arrelament a la ciutat de Barcelona, fos necessària la seva detenció, enlloc de la seva citació judicial i, sobretot, existint mesures menys greujoses per als seus drets fonamentals i igualment efectives per a assegurar la seva disposició envers la justícia, s’hagi optat per la presó provisional.

Lamentablement, no és la primera vegada que advocats/des han estat objecte d’arrest, processament i empresonament a l’Estat espanyol, en la majoria d’ocasions en relació amb la seva pràctica professional de defensors/es de presumptes membres d’ETA o de les organitzacions que hi són presumptament associades. En diverses ocasions l’ACDDH ha denunciat aquesta pràctica com una violació del dret a un judici just proclamat en l’art. 6, paràgraf 2 c, del Conveni Europeu de Drets Humans, i, en especial, com una violació dels “Principis Bàsics sobre la Funció dels Advocats” (Declaració de l’ONU de L’Havana), que en el seu article 1 estableix “Totes les persones tenen dret a recórrer a l’assistència d’un advocat de la seva elecció”, i en l’article 18: “Els advocats no seran identificats amb els seus clients ni amb les causes dels seus clients com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions de defensa.”

En detenir un/a advocat/da, l’Estat espanyol no només li impedeix l’exercici dels seus deures professionals, sinó que també nega als seus defensats el dret a ser representats per un advocat de la seva lliure elecció. Cal prestar la deguda atenció a l’amenaça que representa per a l’exercici de l’advocacia el criteri de presumir-se la identificació de l’advocat/da amb la causa que defensa.

Per tant, l’ACDDH demana que es presti molta atenció a les possibles violacions dels drets de la defensa abans esmentats, que es garanteixen en tractats internacionals subscrits per l’Estat espanyol i, concretament, en relació als fets exposats reclama:

1. L’aplicació plena de tots els Tractats Internacionals i tot el Dret europeu ratificat per l’Estat espanyol en relació amb el dret a un judici just, en especial, l’art. 14 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i l’art. 6 del Conveni Europeu de Drets Humans.

2. La plena aplicació dels Principis Bàsics sobre la Funció dels Advocats, és a dir, els articles 7, 8, 16, i 18:

• Que els i les advocades no seran identificats/des amb els seus defensats ni amb les causes dels mateixos com a conseqüència de l’acompliment de les seves tasques professionals.

• L’Estat espanyol s’ha d’assegurar que els i les advocades (a) puguin exercir totes les seves tasques professionals sense intimidacions, obstacles, assetjaments o interferències indegudes; (b) puguin comunicar-se lliurement amb els seus defensats, tant dins del seu propi país com a l’estranger; i (c) no pateixin ni estiguin exposats/des a persecucions o sancions administratives, econòmiques o d’un altre tipus per qualsevol actuació realitzada de conformitat amb les obligacions, regles i normes ètiques reconegudes.

3. Evitar l’ús desproporcionat de la detenció i la presó preventiva.

4. Atesa la preocupant reiteració de fets com aquests, l’ACDDH ha decidit promoure la creació d’una comissió independent per investigar la violació dels drets dels i de les advocades a l’Estat espanyol, en particular, d’aquells que han estat o estan encara en detenció, a quin efecte elevarà la proposta a l’associació europea «Advocats Europeus Demòcrates» (AED-EDL).

A Barcelona, 2 de novembre de 2015.

victorFotografia: Victor Serri (directa.cat)