Acció popular i defensa dels Drets Humans

Acció popular i defensa dels Drets Humans

Comunicat de la Junta Directiva de l’ACDDH sobre el cas Raval – Juan Andrés Benítez

Arran de la publicació en els darrers dies per part d’alguns mitjans de comunicació de notícies en el sentit que les defenses, l’acusació particular (germana del difunt) i la Fiscalia estarien “en converses” per tancar un acord sobre aquest cas, acord que no es tancaria per l’oposició de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), la Junta Directiva de l’ACDDH exposa les següents consideracions:

L’ACDDH, entitat de promoció dels Drets Humans, entre diverses funcions, ja fa anys que ve personant-se en diversos procediments judicials, entre ells el de maltractaments a interns de la presó de Quatre Camins, els de maltractaments a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Les Corts i en l’actualitat en aquest cas judicial.

La gravetat d’aquest cas ens va portar a prendre la decisió col·lectiva d’intervenir-hi, personant-nos com acusació des de l’inici del procediment; gravetat tant pel resultat de mort, com per l’atac a la dignitat d’una persona en situació de vulnerabilitat, com per la durada dels fets, com per la intervenció d’agents formats -alguns amb graduació-, així com per l’eliminació d’evidències. Aquesta acusació, ha vingut rebent el suport tant del cercle d’amics del difunt, com de la comunitat LGTBI de la que formava part, com del veïnat del Raval del qual era veí.

La tasca per fer avançar la investigació del cas ha estat àrdua. Tot i l’esforç que ha suposat per una entitat com la nostra, ens congratulem d’haver aportat i canalitzat proves decisives per a la maduració del procediment, fins al punt de que les tres acusacions: pública (Fiscalia), particular i popular hem acusat per homicidi, maltractaments i obstrucció a la justícia.

Estant a les portes del judici, s’ha donat un canvi de criteri per part de les dues altres acusacions, que s’han mostrat receptives a tancar un acord al qual, fins a la data, ens hem oposat, perquè el mateix comportaria una resposta del tot insuficient en relació a la gravetat dels fets i seria inassumible des del punt de vista dels Drets Humans, la defensa dels quals és una garantia perquè puguin regir les llibertats que són patrimoni de tots i totes. El sistema judicial té eines per resoldre satisfactòriament aquest cas. En quant a la petició de perdó oficial i al pagament de la corresponent indemnització a la germana del difunt, aquestes depenen de la voluntat del Departament d’Interior, que no té perquè esperar a l’inici del judici, com ha succeït en casos recents. Per altra banda, el bon obrar de totes les parts, pot aconseguir que l’enjudiciament dels fets es realitzi amb el màxim respecte a la memòria i la dignitat del difunt.

L’Estat espanyol ha subscrit els principals Convenis Internacionals de Drets Humans i ha assumit l’obligació de prevenir, i sancionar les vulneracions de drets. Tot i així, els Alts Organismes de Drets Humans en els seus darrers informes, alerten de la situació de l’Estat espanyol, en que els agents dels cossos policials, massa sovint cauen en excessos en l’ús de la força, reclamant que es posi fre a la situació així com a la impunitat dels mateixos. L’informe de 2014 de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura recull 50 casos de mort sota custodia en aquell any, 26 dels quals van succeir a la via pública.

La defensa dels Drets Humans, ha d’intentar tenir en compte els de tothom: els del difunt -a qui no podem demanar quin seria el seu criteri en aquest procediment judicial-, els de la seva germana i els de la ciutadania en general. La comissió de delictes com el d’homicidi, de maltractaments i d’obstrucció a la justícia, afecten la col·lectivitat en tant que es posen en entredit les bases de la convivència: la dignitat de la persona, el respecte a la Llei i als drets dels demés. Els fets del Raval, trenquen l’expectativa col·lectiva de seguretat, de vigència de la legalitat, d’igualtat davant la Llei i de correcte funcionament de la policia. En definitiva, posen en entredit les bases de l’Estat Social i Democràtic de Dret. La societat també n’és víctima i ha de poder defensar-se.

Un repàs a la Història evidencia que massa cops deixar en mans de les acusacions particulars el resultat dels procediments en els que s’acusava a funcionaris públics i hi intervé un component de vulneració de drets, acaba deixant de banda les màximes de Veritat, Justícia, Reparació i Garantia de No Repetició.

En el cas Raval, aquesta acusació popular entén que correspon a qui pretén resoldre anticipadament el procés judicial el realitzar propostes raonables que siguin assumibles per totes les parts. La ciutadania té dret a exigir del sistema judicial una resposta justa, proporcional, efectiva i que comporti garanties de no repetició, tant individuals com col·lectives. La resposta que es doni a aquest cas ha de comportar unes conseqüències que no suposin alimentar el cercle de la impunitat ni la pèrdua de confiança envers la legalitat i el sistema policial.

Davant de situacions com la present, és quan el paper de les entitats de Drets Humans mostra tot el seu sentit: ens correspon treballar per evitar que interessos privats o corporatius s’imposin fins el punt d’eclipsar les obligacions internacionals subscrites per l’Estat espanyol en matèria de Drets Humans i de buidar de contingut el compromís que ens correspon com a societat de vetllar pel respecte dels mateixos.

En dates recents, per assolir aquest acord, les defenses han demanat l’expulsió d’aquesta associació del procediment judicial en base a un article de la nova Llei de l’Estatut de la Víctima que no és d’aplicació a l’acusació popular. Aquesta maniobra legal sense fonament pretén, igualment, buidar de contingut la figura de l’acusació popular. Aquesta està prevista a l’art. 125 de la Constitució i està concebuda com una garantia democràtica de participació ciutadana en l’Administració de Justícia.

L’ACDDH presentarà un escrit oposant-se a la seva expulsió del procediment i continuarà realitzant la seva tasca de defensa dels Drets Humans i de respecte a la integritat de l’acusació popular.

Barcelona, 16 de març del 2016