Anàlisi jurídica de les suspensions de normes catalanes sobre el referèndum d'autodeterminació

Anàlisi jurídica de les suspensions de normes catalanes sobre el referèndum d’autodeterminació

INFORME JURÍDIC DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA SOBRE L’ABAST DE LA SUSPENSIÓ DEL REFERÈNDUM ACORDADA PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I L’EXERCICI DELS DRETS FONAMENTALS

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona denuncia les vulneracions comeses en les actuacions subsegüents al dictat de diverses Provisions del Tribunal Constitucional espanyol, el dia 7 de setembre de 2017, admetent a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat núm. 4334-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació; la impugnació de disposicions autonòmiques núm. 4335-2017, contra el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya; la impugnació núm. 4333-2017, contra el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la celebració del referèndum d’autodeterminació; i la impugnació núm. 4332-2017, contra la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la sindicatura electoral de Catalunya.

El text complert de l’informe hi és clicant aquí

El texto completo del informe en lengua castellana es accesible clicando aquí

Fotografia: www.independent.co.uk