ACCIONS JUDICIALS CONTRA EL GOVERN PER LA NO ACOLLIDA DE REFUGIATS

ACCIONS JUDICIALS CONTRA EL GOVERN PER LA NO ACOLLIDA DE REFUGIATS

Nota informativa sobre les accions jurídiques dutes a terme per Stop Maremortum, amb la col•laboració de la Comissió de defensa de l’ICAB i juristes independents, contra la no acollida i reubicació de refugiats/des compromesa pel Govern espanyol.

 

Resumen accion ejercitada4 (1) (1) REFERÈNCIA INFORMATIVA SOBRE L