VALORACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA DE L’INFORME ANUAL 2011 DE L’AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA

VALORACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA PER A LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA DE L’INFORME ANUAL 2011 DE L’AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA

La Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura valora el segon informe de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura, primer informe que reporta sobre les visites realitzades als centres de privació de llibertat des de la seva creació.

Read Article →